ČSOB Privátny o.p.f. (OFCSOBPRIK)

Ročná výkonnosť: -0,05 %
 
PoradieRebríček
359.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
19.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Iných fondov
20.Výkonnosť za rok pre kategóriu Iných fondov
18.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Iných fondov
19.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Iných fondov
19.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Iných fondov
17.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Iných fondov
Výkonnosť
603.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
623.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
590.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
570.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
576.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
547.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
383.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
12.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov
Vlastné imanie
5.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov v SR
75.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
4.Volatilita fondov kategórie Iných fondov
10.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
636.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
22.Čisté predaje pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
4.Najpredávanejšie z kategórie Iných fondov (za minulý týždeň)
79.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
2.Odkupy pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
32.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
22.Kumulované predaje pre kategóriu Iných fondov (od začiatku roka)
636.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
6.Správcovské poplatky pre kategóriu Iných fondov
22.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Iných fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Iných fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
45.Najnavštevovanejšie
57.Najpoužívanejšie
110.Najobľúbenejšie
51.Najkomentovanejšie