ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)

Ročná výkonnosť: 1,85 %
 
PoradieRebríček
360.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
142.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
89.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
82.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
95.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
99.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
79.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
609.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
380.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
292.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
283.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
273.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
516.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
580.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
132.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
Vlastné imanie
53.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
228.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
47.Volatilita fondov kategórie Dlhopisových fondov
112.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
125.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
511.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
34.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
169.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
34.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
196.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
654.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
157.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
378.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
152.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Vstupné poplatky
102.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
20.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
27.Najnavštevovanejšie
35.Najpoužívanejšie
110.Najobľúbenejšie
21.Najkomentovanejšie