BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C] (OFBNPBPFIAO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
627.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
74.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
105.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
92.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
81.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
63.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
41.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
336.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
474.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
500.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
489.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
438.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
345.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
649.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
153.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
Vlastné imanie
138.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
585.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
99.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
17.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
40.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
43.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
230.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
99.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
17.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
180.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
87.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Vstupné poplatky
68.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
202.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Najpoužívanejšie