BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR (OFBGFESDBFAE)

Ročná výkonnosť: 0,57 %
 
PoradieRebríček
646.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
141.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
99.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
140.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
117.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
121.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
135.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
605.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
464.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
604.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
582.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
599.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
565.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
4.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
8.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
140.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
607.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
31.Volatilita fondov kategórie Dlhopisových fondov
75.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
17.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
99.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
40.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
43.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
230.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
99.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
17.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
54.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
107.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
549.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
140.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Najpoužívanejšie