AXA Selection Opportunities (OFAXASO)

Ročná výkonnosť: 7,64 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0393 EUR 
vlastné imanie:
34 142 643 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,853 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,50<0,00
Mesiac0,36>0,18
Tri mesiace-0,40>-1,75
Šesť mesiacov1,88>-0,60
Rok7,64>-0,14
Tri roky10,36>-0,47
Tri roky (p.a.)3,34>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 16 038,00 38 603,35
Odkupy 5 431,00 6 265,42
Čisté predaje 10 607,00 32 337,92
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,50 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností