AXA Selection Opportunities (OFAXASO)

Ročná výkonnosť: -6,69 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
42 736 555 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,991 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,79>0,47
Mesiac-0,71<-0,55
Tri mesiace-0,93>-3,68
Šesť mesiacov-3,94>-5,71
Rok-6,69>-6,86
Tri roky6,22>-0,87
Tri roky (p.a.)2,03>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 53 578,00 51 372,49
Odkupy 3 204,00 7 784,49
Čisté predaje 50 374,00 43 588,00
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,50 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností