AXA Selection Opportunities (OFAXASO)

Ročná výkonnosť: 9,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0416 EUR 
vlastné imanie:
51 913 779 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
6,336 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,46<0,51
Mesiac0,63>0,49
Tri mesiace2,46>-1,04
Šesť mesiacov6,53>-0,50
Rok9,03>-1,45
Tri roky10,22>-0,36
Tri roky (p.a.)3,30>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 50 804,00 49 116,96
Odkupy 16 845,00 11 098,12
Čisté predaje 33 959,00 38 018,84
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,50 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností