AXA Selection Global Equity (OFAXASGE)

Ročná výkonnosť: 11,17 %
 
PoradieRebríček
56.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
38.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
73.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
36.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
45.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
47.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
115.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
41.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
94.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
91.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
140.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
189.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
123.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
190.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
86.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
7.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
40.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
114.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
517.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
3.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
24.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
34.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
7.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
19.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
86.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
11.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
44.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
417.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
74.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
342.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
830.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
172.Najnavštevovanejšie
115.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie
102.Najkomentovanejšie