AXA EUR Konto (OFAXASKKK)

Ročná výkonnosť: -0,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0456 EUR 
vlastné imanie:
70 092 996 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,126 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,31
Mesiac-0,01<0,86
Tri mesiace-0,04>-0,86
Šesť mesiacov-0,09>-1,19
Rok-0,26>-3,12
Tri roky-0,19>-0,47
Tri roky (p.a.)-0,06>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 061 593,00 1 377 245,82
Odkupy 1 007 652,00 974 706,57
Čisté predaje 1 053 941,00 402 539,25
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,25 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností