AXA EUR Konto (OFAXASKKK)

Ročná výkonnosť: -0,15 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.1.2020
podielový list:
0,0455 EUR 
vlastné imanie:
71 769 480 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,098 rastový
Výkonnosť k 24.1.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,01<0,29
Mesiac-0,66
Tri mesiace-0,05>-0,42
Šesť mesiacov-0,15>-1,07
Rok-0,15<0,35
Tri roky-0,72<-0,52
Tri roky (p.a.)-0,24>-0,68
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 921 970,00 1 612 665,80
Odkupy 1 823 655,00 1 135 683,47
Čisté predaje 98 315,00 476 982,33
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,25 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností