AXA EUR Konto (OFAXASKKK)

Ročná výkonnosť: -0,34 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0456 EUR 
vlastné imanie:
65 027 790 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,029 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,03<0,47
Mesiac-0,05>-0,55
Tri mesiace-0,18>-3,68
Šesť mesiacov-0,25>-5,71
Rok-0,34>-6,86
Tri roky0,06>-0,87
Tri roky (p.a.)0,02>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 142 172,00 1 350 425,94
Odkupy 595 790,00 1 172 995,09
Čisté predaje 546 382,00 177 430,85
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,25 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností