AXA CZK Konto (OFAXACK)

Ročná výkonnosť: 2,98 %
 
PoradieRebríček
299.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
39.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
105.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
82.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
79.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
74.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
58.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
210.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
422.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
385.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
354.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
342.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
278.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
364.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
83.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
Vlastné imanie
87.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
387.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
46.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
256.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
123.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
578.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
51.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
127.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
41.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
109.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
123.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
578.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
5.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
57.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Najnavštevovanejšie
135.Najnavštevovanejšie
86.Najpoužívanejšie
65.Najobľúbenejšie
80.Najkomentovanejšie