AXA CZK Konto (OFAXACK)

Ročná výkonnosť: -0,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0437 EUR 
vlastné imanie:
25 687 070 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,375 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,31
Mesiac-0,28<0,86
Tri mesiace-0,78>-0,86
Šesť mesiacov0,06>-1,19
Rok-0,06>-3,12
Tri roky5,38>-0,47
Tri roky (p.a.)1,76>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 5 846,00 1 706,02
Odkupy 11 615,00 5 518,35
Čisté predaje- 5 769,00- 3 812,33
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,50 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností