AXA CZK Konto (OFAXACK)

Ročná výkonnosť: 0,01 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0436 EUR 
vlastné imanie:
26 691 141 EUR
Správca / člen SASS
AXA Investiční společnost a. s. organizačná zložka Slovensko
DepozitárAudítor
HVB Bank Czech Republic
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,388 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,27<0,47
Mesiac0,99>-0,55
Tri mesiace1,07>-3,68
Šesť mesiacov1,56>-5,71
Rok0,01>-6,86
Tri roky5,37>-0,87
Tri roky (p.a.)1,76>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 300,00 3 907,43
Odkupy 553,00 8 471,70
Čisté predaje- 253,00- 4 564,28
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,50 %
Minimálna prvá investícia165 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností