AXA CZK Konto (OFAXACK)

Ročná výkonnosť: 2,98 %
 
Predaje a odkupy
  
Týždeň od Predaje (€) Odkupy (€) Čisté predaje (€) Čisté predaje v % imania
6.1.-10.1.20207 28824 475-17 187-0,07%
Spolu7 288 €24 475 €-17 187-0,07%