Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFXXXAFEMLCBAU)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
599.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
74.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
105.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
28.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
9.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
9.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
61.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
336.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
474.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
313.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
311.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
219.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
390.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
479.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
110.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
Vlastné imanie
119.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
497.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
99.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
17.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
40.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
43.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
230.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
17.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
99.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
183.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
557.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
454.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
112.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Najpoužívanejšie