Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) (OFXXXAFARMAE)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
571.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
12.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Iných fondov
12.Výkonnosť za rok pre kategóriu Iných fondov
15.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Iných fondov
9.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Iných fondov
6.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Iných fondov
10.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Iných fondov
Výkonnosť
342.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
470.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
491.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
445.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
367.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
453.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
239.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
9.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov
Vlastné imanie
9.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov v SR
120.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
624.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
19.Čisté predaje pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
166.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
7.Najpredávanejšie z kategórie Iných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
53.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
5.Odkupy pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
24.Kumulované predaje pre kategóriu Iných fondov (od začiatku roka)
711.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
31.Správcovské poplatky pre kategóriu Iných fondov
408.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
18.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Iných fondov
448.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Iných fondov
Najpoužívanejšie