Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) (OFXXXAFARMAE)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
543.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
10.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Iných fondov
12.Výkonnosť za rok pre kategóriu Iných fondov
12.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Iných fondov
14.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Iných fondov
18.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Iných fondov
20.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Iných fondov
Výkonnosť
329.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
441.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
370.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
369.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
359.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
504.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
266.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
9.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov
Vlastné imanie
9.Vlastné imanie fondov kategórie Iných fondov v SR
120.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
17.Čisté predaje pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
576.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
180.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
7.Najpredávanejšie z kategórie Iných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
8.Odkupy pre kategóriu Iných fondov (za minulý týždeň)
116.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
23.Kumulované predaje pre kategóriu Iných fondov (od začiatku roka)
691.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
31.Správcovské poplatky pre kategóriu Iných fondov
406.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
445.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
18.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Iných fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Iných fondov
Najpoužívanejšie