AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. (OFSPOSA)

Ročná výkonnosť: -8,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0140 EUR 
vlastné imanie:
16 843 496 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,558 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň2,58>0,47
Mesiac-1,17<-0,55
Tri mesiace-2,97>-3,68
Šesť mesiacov-6,62<-5,71
Rok-8,90<-6,86
Tri roky16,67>-0,87
Tri roky (p.a.)5,27>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 118 000,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 118 000,00
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,25 %
Minimálna prvá investícia10 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností