AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. (OFSPOSA)

Ročná výkonnosť: 4,28 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0158 EUR 
vlastné imanie:
22 529 124 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
10,488 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,67>0,31
Mesiac3,84>0,86
Tri mesiace3,59>-0,86
Šesť mesiacov5,44>-1,19
Rok4,28>-3,12
Tri roky23,02>-0,47
Tri roky (p.a.)7,15>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 110 803,92
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 110 803,92
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,25 %
Minimálna prvá investícia10 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností