AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. (OFSPOSA)

Ročná výkonnosť: 11,21 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0162 EUR 
vlastné imanie:
24 546 343 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
8,638 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,18>0,51
Mesiac2,24>0,49
Tri mesiace5,21>-1,04
Šesť mesiacov9,11>-0,50
Rok11,21>-1,45
Tri roky20,94>-0,36
Tri roky (p.a.)6,54>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 106 882,35
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 106 882,35
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,25 %
Minimálna prvá investícia10 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností