AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: 3,92 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
114 301 067 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,795 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,27<0,51
Mesiac0,28<0,49
Tri mesiace0,10>-1,04
Šesť mesiacov2,14>-0,50
Rok3,92>-1,45
Tri roky2,52>-0,36
Tri roky (p.a.)0,83>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 10 858,75 16 586,24
Odkupy 792 173,19 896 878,46
Čisté predaje- 781 314,44- 880 292,22
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností