AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: 2,75 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0106 EUR 
vlastné imanie:
123 540 835 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,073 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,24<0,31
Mesiac0,47<0,86
Tri mesiace1,59>-0,86
Šesť mesiacov2,43>-1,19
Rok2,75>-3,12
Tri roky0,84>-0,47
Tri roky (p.a.)0,28>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 11 048,39 17 576,35
Odkupy 1 113 063,60 1 008 321,59
Čisté predaje- 1 102 015,21- 990 745,24
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností