AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: -0,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0103 EUR 
vlastné imanie:
145 838 320 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,221 rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,19>0,16
Mesiac0,47<0,57
Tri mesiace1,46>-2,21
Šesť mesiacov0,20>-4,87
Rok-0,97>-5,34
Tri roky0,60>-0,96
Tri roky (p.a.)0,20>-0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 12 656,30 27 971,40
Odkupy 788 351,19 1 000 676,59
Čisté predaje- 775 694,89- 972 705,18
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,73 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností