AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: -2,28 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.10.2018
podielový list:
0,0102 EUR 
vlastné imanie:
167 691 800 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,196 rastový
Výkonnosť k 5.10.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,44<-0,05
Mesiac-0,36<0,15
Tri mesiace-0,71>-2,21
Šesť mesiacov-1,57>-2,96
Rok-2,28>-3,57
Tri roky0,18>-1,05
Tri roky (p.a.)0,06>-0,58
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 8 029,52 61 866,16
Odkupy 1 962 322,84 929 809,37
Čisté predaje- 1 954 293,32- 867 943,21
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,73 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností