AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. (OFSPOSB)

Ročná výkonnosť: 6,89 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020
podielový list:
0,0110 EUR 
vlastné imanie:
14 538 418 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,429 rastový
Výkonnosť k 14.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,54<0,62
Mesiac0,96>0,54
Tri mesiace2,85>-0,31
Šesť mesiacov4,59>0,16
Rok6,89>0,11
Tri roky6,09>-0,56
Tri roky (p.a.)1,99>-0,68
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 9 850,12 14 469,39
Odkupy 64 184,64 68 600,32
Čisté predaje- 54 334,52- 54 130,93
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností