AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. (OFSPOSB)

Ročná výkonnosť: 2,70 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0107 EUR 
vlastné imanie:
14 929 496 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,346 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,07<0,31
Mesiac1,60>0,86
Tri mesiace1,96>-0,86
Šesť mesiacov3,08>-1,19
Rok2,70>-3,12
Tri roky4,68>-0,47
Tri roky (p.a.)1,54>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 8 810,28 15 063,23
Odkupy 72 391,78 74 603,42
Čisté predaje- 63 581,50- 59 540,19
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností