AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. (OFSPOSB)

Ročná výkonnosť: -1,31 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0104 EUR 
vlastné imanie:
16 281 405 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,499 rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,17<0,16
Mesiac0,64>0,57
Tri mesiace2,08>-2,21
Šesť mesiacov-0,59>-4,87
Rok-1,31>-5,34
Tri roky3,88>-0,96
Tri roky (p.a.)1,28>-0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 7 873,21 21 856,36
Odkupy 82 529,14 66 747,22
Čisté predaje- 74 655,93- 44 890,86
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností