AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. (OFSPOSAO)

Ročná výkonnosť: 2,80 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0109 EUR 
vlastné imanie:
6 519 776 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
6,398 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,11<0,31
Mesiac2,47>0,86
Tri mesiace2,22>-0,86
Šesť mesiacov3,41>-1,19
Rok2,80>-3,12
Tri roky8,12>-0,47
Tri roky (p.a.)2,64>-0,69
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
2018123,63020. apríla 2018
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 438 760,03 26 846,58
Odkupy 82 897,55 26 468,38
Čisté predaje 355 862,48 378,20
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností