AM SLSP Realitný fond (OFSPORF)

Ročná výkonnosť: 0,50 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0273 EUR 
vlastné imanie:
3 509 333 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,080 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,28>0,17
Mesiac0,21>0,12
Tri mesiace0,76<0,83
Šesť mesiacov0,97>0,96
Rok0,50<0,66
Tri roky-10,41<0,44
Tri roky (p.a.)-3,60<0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 10 374,92
Čisté predaje 0,00- 10 374,92
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,62 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností