AM SLSP Privátny P11, o.p.f. (OFSPOPP11)

Ročná výkonnosť: 3,69 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0133 EUR 
vlastné imanie:
9 517 111 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,969 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<-0,03
Mesiac0,18<0,22
Tri mesiace1,42>0,48
Šesť mesiacov2,63>1,20
Rok3,69>2,05
Tri roky8,71>2,36
Tri roky (p.a.)2,82>0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 11 764,71
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 11 764,71
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,45 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností