AM SLSP Privátny P11, o.p.f. (OFSPOPP11)

Ročná výkonnosť: 4,40 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0133 EUR 
vlastné imanie:
9 729 725 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,823 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,09<0,19
Mesiac0,07<0,17
Tri mesiace0,04>-0,53
Šesť mesiacov1,93>0,91
Rok4,40>2,08
Tri roky9,57>2,79
Tri roky (p.a.)3,09>0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 15 686,27
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 15 686,27
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,45 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností