AM SLSP Privátny P11, o.p.f. (OFSPOPP11)

Ročná výkonnosť: -1,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0128 EUR 
vlastné imanie:
8 548 543 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,111 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,15<0,30
Mesiac0,07<0,41
Tri mesiace-0,40<-0,39
Šesť mesiacov-0,64>-0,90
Rok-1,12>-1,56
Tri roky5,79>2,70
Tri roky (p.a.)1,89>0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 21 600,00
Odkupy 0,00 3 728,53
Čisté predaje 0,00 17 871,47
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,45 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností