AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: 0,69 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
14 504 443 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,192 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň-0,01<0,11
Mesiac-0,01<0,19
Tri mesiace-0,09<0,42
Šesť mesiacov0,33<0,62
Rok0,69<0,90
Tri roky0,48<3,45
Tri roky (p.a.)0,16<1,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 19 803,92
Odkupy 64 365,13 39 795,27
Čisté predaje- 64 365,13- 19 991,35
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,18 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností