AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: 0,61 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
13 739 383 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,239 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň-0,07<0,12
Mesiac-0,03<0,34
Tri mesiace0,31<0,51
Šesť mesiacov0,53>0,48
Rok0,61<0,78
Tri roky0,47<3,73
Tri roky (p.a.)0,16<1,16
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 196,08
Odkupy 199 798,83 48 762,90
Čisté predaje- 199 798,83- 48 566,82
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,18 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností