AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. (OFAMSII2)

Ročná výkonnosť: 0,11 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
1,2174 EUR 
vlastné imanie:
6 407 252 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,499 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,07<-0,03
Mesiac-0,10<0,22
Tri mesiace0,24<0,48
Šesť mesiacov0,45<1,20
Rok0,11<2,05
Tri roky8,98>2,36
Tri roky (p.a.)2,91>0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,03 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností