AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. (OFAMSII2)

Ročná výkonnosť: 2,10 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
1,2093 EUR 
vlastné imanie:
6 364 463 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,199 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,04<0,30
Mesiac-0,07<0,41
Tri mesiace-0,72<-0,39
Šesť mesiacov0,92>-0,90
Rok2,10>-1,56
Tri roky13,23>2,70
Tri roky (p.a.)4,23>0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 0,00
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,03 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností