AM SLSP Global Renta, o.p.f. (OFSLOGRO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2019
podielový list:
0,0102 EUR 
vlastné imanie:
74 080 647 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 19.4.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,08<0,37
Mesiac0,40<0,75
Tri mesiace1,87>0,18
Šesť mesiacov1,62>-2,84
Rok--3,99
Tri roky--0,49
Tri roky (p.a.)--0,72
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 7 934 071,74 2 464 732,32
Odkupy 53 662,91 50 737,36
Čisté predaje 7 880 408,83 2 413 994,96
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností