AM SLSP Global Renta, o.p.f. (OFSLOGRO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 18.1.2019
podielový list:
0,0100 EUR 
vlastné imanie:
49 317 319 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 18.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,30<0,40
Mesiac0,77<0,84
Tri mesiace-0,25>-3,41
Šesť mesiacov--5,38
Rok--6,59
Tri roky--0,65
Tri roky (p.a.)--0,50
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 106 097,47 2 893 697,19
Odkupy 105 637,53 28 298,41
Čisté predaje 1 000 459,94 2 865 398,78
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností