AM SLSP Global Renta, o.p.f. (OFSLOGRO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0104 EUR 
vlastné imanie:
133 746 214 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,697 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,07<0,31
Mesiac0,54<0,86
Tri mesiace1,48>-0,86
Šesť mesiacov2,59>-1,19
Rok--3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 572 202,66 2 621 927,63
Odkupy 121 818,62 75 803,37
Čisté predaje 1 450 384,04 2 546 124,26
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností