AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (OFSPOROFMV)

Ročná výkonnosť: 14,14 %
 
PoradieRebríček
65.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
33.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
37.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
43.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
60.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
56.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
77.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
34.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
38.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
66.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
76.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
73.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
165.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
65.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
9.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
185.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
648.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
1.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
5.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
6.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
10.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
1.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
1.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
1.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
138.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
542.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
16.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
142.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
710.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
338.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
127.Najnavštevovanejšie
64.Najpoužívanejšie
165.Najobľúbenejšie
116.Najkomentovanejšie