AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (OFSPOROFMV)

Ročná výkonnosť: 3,59 %
 
PoradieRebríček
199.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
22.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
101.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
27.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
99.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
162.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
114.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
23.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
244.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
32.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
190.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
191.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
121.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
178.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
80.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
18.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
207.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
612.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
263.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
595.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
14.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
1.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
23.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
1.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
8.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
142.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
532.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
15.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
135.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
335.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
701.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
128.Najnavštevovanejšie
64.Najpoužívanejšie
174.Najobľúbenejšie
117.Najkomentovanejšie