AM SLSP Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 0,07 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0542 EUR 
vlastné imanie:
207 790 360 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,07422. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<0,30
Mesiac0,04<0,41
Tri mesiace0,36>-0,39
Šesť mesiacov0,05>-0,90
Rok0,07>-1,56
Tri roky2,52<2,70
Tri roky (p.a.)0,83>0,82
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 142 700,65 426 746,34
Odkupy 863 430,10 1 081 931,22
Čisté predaje- 720 729,45- 655 184,89
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností