AM SLSP Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 2,62 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0556 EUR 
vlastné imanie:
189 186 812 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,87722. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,03<0,19
Mesiac-0,08<0,17
Tri mesiace-0,52>-0,53
Šesť mesiacov1,23>0,91
Rok2,62>2,08
Tri roky3,33>2,79
Tri roky (p.a.)1,10>0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 230 223,38 472 198,89
Odkupy 762 900,57 975 480,00
Čisté predaje- 532 677,19- 503 281,11
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností