AM SLSP Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 2,99 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0557 EUR 
vlastné imanie:
197 059 737 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,81522. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,31<-0,03
Mesiac-0,33<0,22
Tri mesiace1,13>0,48
Šesť mesiacov2,21>1,20
Rok2,99>2,05
Tri roky2,59>2,36
Tri roky (p.a.)0,86>0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 314 918,10 462 513,17
Odkupy 2 132 712,24 1 018 756,55
Čisté predaje- 1 817 794,14- 556 243,37
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,76 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností