AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: -0,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0429 EUR 
vlastné imanie:
382 665 363 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,4931. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,05<0,16
Mesiac0,78>0,57
Tri mesiace2,34>-2,21
Šesť mesiacov0,29>-4,87
Rok-0,86>-5,34
Tri roky4,14>-0,96
Tri roky (p.a.)1,36>-0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 916 175,13 1 568 963,91
Odkupy 1 111 814,05 1 029 304,11
Čisté predaje- 195 638,92 539 659,80
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností