AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 4,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0449 EUR 
vlastné imanie:
380 670 382 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,0301. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01<0,31
Mesiac1,26>0,86
Tri mesiace2,67>-0,86
Šesť mesiacov4,31>-1,19
Rok4,90>-3,12
Tri roky6,03>-0,47
Tri roky (p.a.)1,97>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 676 678,60 929 843,40
Odkupy 1 947 160,37 1 474 563,74
Čisté predaje- 1 270 481,77- 544 720,35
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností