AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 8,57 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 30.4.2021
podielový list:
0,0470 EUR 
vlastné imanie:
401 308 958 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,9161. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 30.4.2021    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,04<0,30
Mesiac0,55>0,40
Tri mesiace0,06>-0,30
Šesť mesiacov3,55>2,15
Rok8,57>3,71
Tri roky9,22>0,01
Tri roky (p.a.)2,98>-0,49
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 445 319,08 1 179 400,68
Odkupy 1 013 617,32 788 207,91
Čisté predaje 431 701,76 391 192,77
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností