AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: -1,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.6.2018
podielový list:
0,0430 EUR 
vlastné imanie:
373 796 237 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,3641. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 8.6.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,06<0,34
Mesiac-0,43<0,28
Tri mesiace-0,50>-2,13
Šesť mesiacov-1,73>-3,18
Rok-1,41>-2,50
Tri roky1,45>-1,75
Tri roky (p.a.)0,48>-0,79
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 947 802,87 2 926 184,72
Odkupy 820 269,97 659 799,41
Čisté predaje 1 127 532,90 2 266 385,31
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností