AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 0,40 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2020
podielový list:
0,0448 EUR 
vlastné imanie:
364 691 814 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,8121. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 3.7.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,51<0,71
Mesiac1,06>0,14
Tri mesiace7,10>1,89
Šesť mesiacov-0,74>-4,72
Rok0,40>-4,25
Tri roky3,85>-2,56
Tri roky (p.a.)1,27>-1,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 660 562,78 862 890,78
Odkupy 826 583,52 1 232 260,31
Čisté predaje- 166 020,74- 369 369,53
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností