AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: -3,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.10.2018
podielový list:
0,0421 EUR 
vlastné imanie:
382 750 462 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,4181. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 12.10.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,58<-0,86
Mesiac-1,70<-1,17
Tri mesiace-2,18>-3,66
Šesť mesiacov-2,45>-4,31
Rok-3,58>-4,70
Tri roky1,19>-1,67
Tri roky (p.a.)0,39>-0,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 856 498,42 2 616 391,49
Odkupy 1 337 052,30 789 359,89
Čisté predaje- 480 553,88 1 827 031,60
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností