AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: -8,82 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.11.2022
podielový list:
0,0443 EUR 
vlastné imanie:
389 769 601 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
6,3841. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 25.11.2022    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,97>0,66
Mesiac2,18>1,17
Tri mesiace-2,80>-3,03
Šesť mesiacov-2,39>-3,71
Rok-8,82<-6,55
Tri roky-1,39>-2,62
Tri roky (p.a.)-0,46>-1,30
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 839 346,12 1 047 938,96
Odkupy 802 297,50 1 225 321,98
Čisté predaje 37 048,62- 177 383,03
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,80 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností