Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.4.2017
podielový list:
0,0407 EUR 
vlastné imanie:
9 995 334 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,254 rastový
Výkonnosť k 21.4.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,03<0,09
Mesiac0,31<0,54
Tri mesiace1,02>-0,46
Šesť mesiacov1,32>-0,90
Rok4,24>0,53
Tri roky8,51>4,46
Tri roky (p.a.)2,76>1,38
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 119,54 ( 3,97 €) 11 535,16 ( 382,90 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 2 237,57 ( 74,27 €)
Čisté predaje 119,54 ( 3,97 €) 9 297,59 ( 308,62 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností