Názory čitateľov


Názory k článku:
Odobrila úpravu dohody o prevode príspevkov do fondu na riešenie kríz

1/1