Názory čitateľov


Názory k článku:
Vláda schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku

28. 10. 2020   anonym
Ak hovoríme o Covid-Sars-2, tak paragrafy 163 alebo 164 Trestného zákona sa budú ťažko uplatňovať na nebezpečnú nákazlivú chorobu, ktorá nie je v zozname nákazlivých chorôb v zmysle Trestného zákona (vyhláška 105/1987 Zb). Zákonom je možné stíhať len to, čo je ustanovené zákonom s aplikovaním aj zásady pri pochybnostiach sa rozhoduje v prospech vinníka. Každopádne, tak ako i pri iných infekčných chorobách (aj keď nie sú v uvedenom zozname) je i dôležité mať ohľad na ostatných občanov, t.j. neobmedzovať ich ústavné právo na ich zdravie, napr. ak som infekčne chorý.
28. 10. 2020   M.V.
Hlavne výmery na miestné dane treba doručovať do vlastných rúk iba tým ľuďom, ktorí nezaplatili a nie zásadne všetkým, ale možno je to okrem zákona aj biznis model pošty. Ešte v predkovidovom období som na pošte zažil neuveriteľnú hystériu z toho radu pred okienkom.
1/1