Názory čitateľov


Názory k článku:
MF SR už pripravuje ústavný zákon, ktorým sa majú zaviesť výdavkové limity

1/1