Názory čitateľov


Názory k článku:
Profesor financií: Štiepenie akcií je ako rozrezanie pizze

8. 9. 2020   Testovač
Obe firmy to urobili preto, aby:
1. časť investorov mohla vybrať zisky t.j. predať časť akcií (ak si dobre pamätám, tak Musk povedal že tú 5 akciu majú brať ako "dividendu")
2. aby pritiahli menších investorov (takých, čo si nemôže dovoliť investovať 1000 resp. 500 USD mesačne).
Ideálne by pre nich bolo kedy malí investori získali akcie od veľkých investoroch (ktorí riešia vyberanie ziskov), čím by sa znížil ich vplyv/tlak (veľkých investorov) na manažment
1/1