Názory čitateľov


Názory k článku:
Najnebezpečnejšia akcia na Wall Street

7. 9. 2020   Musk phone number?
Nepoznáte prosím niekto telefónne číslo na Elona Muska?
Máme pre neho fakt fajný biznis.
Ja a Dežo sme spolu v krčme v Malíkovej dišputovali o Americkej Burze. A prišli sme pri druhom pohári piva na to že burza funguje tak, mi Dežo hovoril, že vlastníš akcie, a cena akcie na burze stúpa keď ti je niekto ochotný za ňu dať veľa peňazí a ty si tú akciu držíš dovtedy kým cena akcie neklesá, klesá cena acie, keď ju od teba nikto nechce kúpiť.
A ešte ti poviem jedno pravidlo burzy, mi Dežo hovorí, kúpia len toľko akcií na koľko majú peňazí, vieš hovorí Dežo to je ako v našej krčme - kúpiš si len toľko poldecákov na koľko máš peňazí a koľko dokážeš vypiť ak nekupuješ chlast pre celú krčmu samozrejme.
A v noci keď som sa domov vracal z krčmy a stará ma nechala spať na pohovke sa mi prisnil Biznis Americký sen:
Volal som Elonovi Muskovi, že mám pre neho taký biznis, že sa od radosti poserie.
Princípom toho biznisu bude že kúpim jednu akciu Tesly, druhú akciu Tesly nechá Elon inému záujemcovi na burze a Zbytok akcií bude držať on Elon vo svojich rukách.
A potom som mu vysvetlil ako by mal vypadať úspech na burze a ako by sa mala burza chovať, podľa toho čo mi Dežo v krčme povedal ale Deža som Elonovi predstavil ako popredného finančného teoretika s PHD na Harvarde.
No keď bude Tesla úspešná firma bez škandálov cena akcií bude stúpať, keď bude k dispozícii len jedna akcia ktorá bude na predaj- bude o ňu enormný záujem na trhu a cena akcie bude stúpať a s ňou cena všetkých akcií. Ak bude k dispozícii len jedna akcia bude si ju môcť dovoliť kúpiť viac akcionárov namiesto veľkého množstva akcií pretože cena akcie krát množstvo akcií, čiže bude ešte väčšie množstvo záujemcov o kúpu akcie, čiže cena akcie ešte viacej porastie a porastie aj cena mojej akcie aj všetkých akcií Tesly. A po tretie ak bude cena tej jednej predajnej akcie stále stúpať akcia bude pre investorov ešte zaujímavejšia a cena akcie bude ešte prudšie stúpať a len jedna jediná akcia potiahne raketovo všetky akcie Tesly a Tesla bude mať najväčšiu hodnotu na svete. Takže som Elonovi Muskovi v sne navrhol aby Počet akcií bol čo najväší a aby uvolnil do obehu na burze len dve akcie jednu pre mňa a druhú divokú akciu pre investorov aby zväčšovala a ťahala nahor cenu akcií Tesly a zbytok nech Elon drží pevne vo svojich rukách.
Budeme miliardári a vyebeme z burzou som na záver povedal Elonovi a potom som sa zobudil. A keď som vytriezvel chcel som už len jedno a to telefónne číslo na Elona Muska.
7. 9. 2020   Tom
:D :D :D
Nemá chybu...
7. 9. 2020   Doktor Maturita
Autor v tom prejavil hlbokú filozofickú myšlienku z čias antického grécka, kde tamojší filozofi riešili nasledovný problém:
Máme koláč upečený z éteru(súcna, či jako to volali).
Ten koláč rozdelíme presne na štyri časti.
Matematicky má každá časť rovnakú veľkosť ako tá druhá, matematicky sú časti rovnaké.
Fyzikálne je každá časť iná(svojou povahou rozložením atómov molekúl), čiže fyzikálne je nemožné realizovať rozdelenie koláča na rovnaké či identické časti- každá časť koláča je iná.
Ekonomicky je každá časť koláča iná a má inú hodnotu pretože každú časť predám za inú cenu, pretože hodnota aj cena sa odvíja od trhu- kto je ochotný za danú časť koláča zaplatiť v daný okamih akú veľkú cenu podľa toho koľko akých kvalitných koláčov je k dispozícii v danom okamihu na trhu s požadovanou kvalitou za ktorú chcem zaplatiť.
__
a teraz čo sa deje na burze:
Firmu pri vstupe na burze rozdelia tak ako koláč na časti s nejakou hodnotou a to matematicky a tie časti sa volajú akcie. Problém burzy je že tieto časti sa delia matematicky. Ale po ekonomickej stránke nemožno predeliť firmu na matematické časti pretože každá časť po ekonomickej stránke bude mať inú hodnotu a jej hodnota sa bude v čase inak vyvíjať ako hodnota iných častí. Matematicky firmu reálne rozdeliť je nerealizovateľné.
Napríklad keby som firmu delil prirodzene na divízie pracoviská alebo na strojové vybavenie, tak každé pracovisko vytvorí inú hodnotu v celej firme iný zisk, každá divízia má iný výkon a paušalizovať že keď jeden zamestnanec firmy(ktorý predstavuje jednu myslenú akciu na burze) bude mať kolosálny výkon, tak si myslieť že aj ostatní zamestnanci matematicky majú taktiež kolosálny výkon a to len prostým matematickým rozdelením firmy na fiktívne časti(zamestnancov, ...) na burze reprezentujúce akože akcie firmy je scestné.
Takisto samotný princíp burzy a delenie firmy matematicky na akcie, kde každá akcia firmy má rovnakú cenu len s princípu matematického delenia je v samej povahe špekulatívny princíp, pretože hodnota kúsku koláča (čiže akcie )nikdy nemôže mať tú istú ekonomickú hodnotu ako iný druhý kúsok koláča (čiže inej akcie). Tento princíp delenia je matematický je to čistá matematická konštrukcia kvantitatívneho uchopenia firmy na burze a je to Achilova päta samotných princípov burzy a v základe je burza priestor špekulatívneho obchodovania s hodnotou majetku firiem, čo autor príspevku zlomil v principiálnom základe na modelovej situácii nespravodlivého oceňovania ostatných akcií firmy na základe špekulácie ceny jedinej akcie ktorá neprávom ovplyvňuje matematicky cenu ostatných akcií tej istej firmy matematicky.
Je to v základe chybná filozofia postavenia burzy ako takej.
A pozdravujem Deža z Maríkovej!(dáme pivo)
1/1