Názory čitateľov


Názory k článku:
Ekonomika USA v 2. kvartáli klesne o 38 %

22. 5. 2020   Ewiak Ryszard
Kam teraz ideme? Biblia hovorí: "V určenom čase [kráľ severa] sa vráti späť." (Daniel 11:29a) Návrat Ruska v tejto súvislosti znamená tiež kríza, ktorá bude horšia ako Veľká hospodárska kríza 30. rokov (1929 – 1933); rozpad eurozóny, Európskej únie a NATO. Mnohé krajiny z bývalého východného bloku sa vrátia opäť do ruskej sféry vplyvu. COVID-19 tento proces urýchli.
1/1