Názory čitateľov


Názory k článku:
V Trenčianskom kraji pribudlo za rok takmer 6000 osobných automobilov

14. 1. 2020   ibot
Ešte tam uveďte.koľko km ciest a koľko parkovacích miest bolo v tomto období vybudovaných a daných do užívania pre tieto autá v uvedenom kraji,aby nedochádzalo k zahusťovaniu cestnej premávky, ulíc miest a sídlisk.Alebo zostaneme pri pokutovaní,papučiac h a odťahovaním zle parkujúcich, resp. za prípadné kolízie budú naďalej vinní a postihovaní iba účastníci cest. premávky,tak ako doteraz? Lebo doterajšia prax to tak potvrdzuje- najlepší spôsob riešenia tohoto problému je perzekúcia a postih. Dokedy?
1/1