Názory čitateľov


Názory k článku:
TS Lombard: Na svetových trhoch sa musí niečo zlomiť

4. 12. 2019   WannabeeP
MUSÍ TO BYŤ SKOKOVITÁ ZMENA (REVOLÚCIA)
BUDÚCNOSŤ ZAČÍNA DNES – 4. PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA A KOMUNIZMUS
Napriek tomu alebo práve vďaka takým kritickým realistom akým je napr. Čech T. Mikolov (patrí k najuznávanejším vedcom v obore umelej inteligencie. Pracuje pre Facebook 2018, robil pre Google – spoznal tam Kurzweila, a bol stážistom v Microsofte) a vzhľadom na prognostiku Kurzweila a platné spoločenské zákony Marxa, možno konštatovať:
Najneskôr v roku 2039 nadobudne "umelá inteligencia" úroveň inteligencie človeka. Najneskôr v roku 2045 nadobudne Umelá inteligencia vedomie o sebe a spôsobí TECHNOLOGICKÚ SINGULARITU - skokovú zmenu vo svetovej produkcii, čím sa naplní jeden z Marxových zákonov - Zákon hodnoty.
Hlavnú rolu budú hrať stroje. ["Stroj je prostriedok na výrobu nadhodnoty." Marx, Kapitál].
Stroje nemožno vykorisťovať - prisvojovať si časť nezaplatenej práce. Všetka práca bude nezaplatená. Stroj nepredáva svoju pracovnú silu ako to musí robiť proletár.
Produktivita "učiacich sa strojov vyrábajúci ďalšie učiace sa stroje" nadobudne pre kapitalizmus, smrtiace, exponenciálne (takmer ihlovito) rastúce hodnoty (figure).
Výrobné náklady akejkoľvek produkcie a jej hodnota (value) klesnú fakticky k nule.
Obchod sa vymkne silám trhu.
S poklesom hodnoty ľubovoľného tovaru klesne k nule i jeho cena (price).
A to znamená materiálny dostatok pre všetkých - ako samozrejmosť, ale nie cieľ.
4. 12. 2019   WannabeeP
ČO SA STANE PO TECHNOLOGICKEJ SINGULARITE?
Technologická singularita bude znamenať zánik zákonitostí trhu a teda zánik kapitalizmu a všetkých jeho i zdedených atribútov.
Celá nadstavba kapitalizmu sa roztopí ako snehová guľa na žeravej platni (ako vexláci pri hoteli Kyjev v Bratislave) a pozorovateľ zaznamená
zánik globalizácie, politických systémov, armád, paktov, súdov, peňazí, úrokov, miezd, akcií i dlhopisov a derivátov, bánk, poisťovní, dlhov, kasín i búrz, hraníc vrátane colných, zánik štátov i národných štátov, zánik klasickej rodiny, zánik náboženstiev, zánik prostitúcie v akejkoľvek forme, zánik ochrany duševného vlastníctva a predovšetkým zánik ťažkej, ohlupujúcej, stereotypnej netvorivej práce a riešenie akéhokoľvek problému ľudstva od životného prostredia po choroby a genetické (biotechnologické) manipulácie, prepojenie s nebiologickými technológiami, vrátane nesmrteľnosti. ..
Fakticky to znamená nástup KOMUNIZMU a to viacmenej súčasne na celej Zemi. UI sa zmocní energie premenou z hmoty a teda oponovať limitovanými zdrojmi nebude dávať zmysel, pretože, kto má energiu má všetko.
Komunizmus nie je o dokonalosti ale o nezávislosti a teda o slobode a sebarealizácii.
1/1