Názory čitateľov


Názory k článku:
5 veľkých rizík, ktoré krehká globálna ekonomika teraz vôbec nepotrebuje

11. 10. 2019   Takako Súdruhovia
By ma zaujímalo, ako rátate ten dlh Ćíny ???
Kde ste zobrali tých 40 000 milárd ??
A 300% HDP ?
Lebo ja vidím External Debt Ćíny vo výške 1 600 milárd USD (2017) a External Debt USA vo výška 18 000 milárd USD (bohužiaľ posledný zverejnený je za rok 2016 - ale nielenže vieme, že každoročne narastá o viac než 1 0000 miliárd - z iných zdrojov vieme aj to, že už je 22 000 miliárd).
A ďalej vidím HDP Číny vo výške 12 000 milárd USD (official exchange rate) a HDP USA vo výške 19 500 milárd USD.
Takže - podľa vyššie uvedeného - dlh Číny dosahuje 13% jej HDP a dlh USA 110% ich HDP :(
Pritom zdroj je dôveryhodný lebo CIA (áno: Central Intelligence Agency - a volá sa to World Fact Book, takže tam je aj Slovensko, Rusko a všetci ostatní. Spôsob (metodika) výpočtu je zverejnená a pre všetkých rovnaká - akurát Trump zakázal zverejňovať výsledky za posledné roky (prečo asi) - ale veď aj u nás boli za Komančov tieto údaje predmetom štátneho tajomstva ;)
1/1