Názory čitateľov


Názory k článku:
Výdavky rástli vlani prirýchlo, rozpočtová rada navrhuje prijať korekčné opatrenia

1/1