Názory čitateľov


Názory k článku:
Kontroly MPSVR odhalili aj falšovanie dochádzky klientov v zariadení

1/1