Názory čitateľov


Názory k článku:
Efektivita daňových kontrol sa každoročne zvyšuje, aktuálne dosahuje 75 %

11. 7. 2019   Frantisek Nahnevany
Na Finančnej správe /a nie iba tam/ dodnes nevedia čo je to cena /suma/ bez DPH resp. základ dane a čo pridaná hodnota. Rovnako tak o.i. aj daňoví kontrolóri nemajú napríklad o nákupnej cene a pridanej hodnote ani poňatia. To platí aj pri cene /sume/ bez DPH a tiež pri cene /sume/ s DPH. Klamstvo na klamstvo. Podvod na podvod.
Od roku 1993 je už samotná tzv. DPH podvodom na občanoch.
Suma, ktorú od roku 1993 občania pod skratkou DPH denno-denne platia sa rozhodne v plnej výške štátu neodvádza. Štátu sa odvádza, teda keď sa už odvádza, iba zlomok sumy, ktorú od roku 1993 pod ikonou DPH občania v "dobrej viere" denno-denne" platia.
Také sú fakty. Taká je skutočnosť. Taká je pravda.
12. 7. 2019   anonym
Aj by som ti to vysvetlil, keby som rozumel tomu, čo si napísal.
12. 7. 2019   Frantisek Nahnevany
Napísané je to jednoducho a presne. Nie je to nič zložité.
Tzv.DPH /tzv.daň z pridanej hodnoty/ je od roku 1993 podvodom na občanoch. Tu je dôkaz:
Od roku 1993 sa od občanov požaduje, nariaďuje sa im, dokonca sa im pod vyhrážkami sankciami prikazuje platba finančne nižšej dane z PRIDANEJ HODNOTY /DPH/, v skutočnosti sa však od občanov od roku 1993 inkasuje de facto finančne vyššia daň t.j. daň z ceny /sumy/ bez DPH resp. zo základu dane. Cena /suma/ bez DPH resp. základ dane nie je pridaná hodnota. Rovnako nie je pridaná hodnota ani nákupná cena a taktiež ani cena /suma/ s DPH nie je pridaná hodnota.
Ďalej ako som uviedol včera /11.7.2019 o 15:52 hod./:
Suma, ktorú občania od roku 1993 pod skratkou DPH denno-denne platia sa v žiadnom prípade v plnej výške štátu neodvádza. Štátu sa odvádza, teda keď sa už odvádza, iba časť sumy, ktorú občania od roku 1993 pod zámienkou DPH v "dobrej viere" platia. /Teda že celá nimi zaplatená suma pod skratou DPH ide čtátu. To sa však nedeje/.
Poznámka.
Die Mehrwertsteuer /Mwst./ vymyslel kedysi v roku 1919 podvodník Karl Friedrich von Siemens. A hoci bola táto daň v Západnej Európe značne kritizovaná, zloduchom sa ju podarilo zaviesť.
Kedysi v roku 1992 podvodníci v popredí s ing.Beátou Jarošovou, PhD. podhodili parlamentu tzv.DPH a diletanti na Slovensku /ale aj v Česku/ to schválili.
Dnes sa však píše rok 2019.
1/1