Názory čitateľov


Názory k článku:
Ak je CK v úpadku a nekoná, treba informovať poskytovateľa ochrany

1/1