Názory čitateľov


Názory k článku:
Podmienky na námornej lodi prejdú úpravou

26. 6. 2019   Vesmírny Kapitáň

Ďalší dôležitý mezník práce našich "zákonodarcov":

Podmienky na vesmírnej lodi prejdú úpravou
Pracovno-sociál na oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na vesmírnej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku sa upravia.
Pracovno-sociál na oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na vesmírnej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku sa upravia. Návrh zákona o vesmírnej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v utorok schválilo plénum parlamentu.
Návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ), a to transpozíciou smernice Rady EÚ. Upravuje okrem iného aj to, aké doklady a v akom jazyku musia byť na palube vesmírnej lode (vodičský preukaz kategórie V), povinnosť veliteľa (armáda velitelov vesmírnych lodí je významnou časťou populácie SR) v prípade choroby alebo zranenia člena vesmírnej posádky, povinnosť vlastníka vesmírnej lode (ešte žiadnu nemáte ??? socky nemajú čo hľadať vo vyspelej demokracii) poistiť sa na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a krytia nákladov spojených s repatriáciou člena vesmírnej posádky.
Novela obsahuje aj povinnosť sprístupniť členovi vesmírnej posádky postup vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na vesmírnej lodi a zabezpečiť členovi vesmírnej posádky vhodné ubytovanie a stravu (aby mohli denne dochádzať do práce). Cieľom návrhu zákona je tiež precizovanie niektorých ustanovení zákona, čo si podľa MDV vyžiadali aplikačná prax a výsledky auditu Medzinárodnej vesmírnej organizácie (členovia: Luxemburg, Andorra, San Marino, Monako, Vatikán a Pusté Úľany).
V súvislosti s požiadavkou Dohovoru o práci vo vesmírnej doprave je ministerstvo zároveň povinné zabezpečiť repatriáciu člena vesmírnej posádky, ak si vlastník lode nesplní túto povinnosť, a to v prípade, ak je vesmírna loď zapísaná vo vesmírnom registri SR. "Návrh zákona v prípade registrácie vesmírnej lode vo vesmírnom registri Slovenskej republiky bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie a sčasti aj sociálne vplyvy," uvádza rezort dopravy v dôvodovej správe.
Prielomový príspevok slovenskej strany k tomuto významnému dielu je obmedzenie maximálnej rýchlosti vesmírnej lode na 30 km/h vnútri slnečnej sústavy, na 50 km/h v galaxii a na 80 km/h v hviazdokope. Vo voľnom vesmíre je dovolená rýchlosť 130 km/h. Na železničnom priecestí ma vlaková súprava prednosť pred vesmírnou loďou, aj keď nie sú spustené závory.
Hlavným svetovým prínosom SR je však zavedenie parkovného pre vesmírne lode, pričom domáci majú zľavu a alieni budú platiť až sčernajú, takže si poriadne rozmyslia, či sem budú lietať aj bez Ripplyovej (ktorá úž vyzerá horšie)
...
26. 6. 2019   Devínska Nová Vesmír
...
Vesmírna organizácia Slovenska zatiaľ síce s výstavbou vlastných vesmírnych lodí na najbližších sto miliónov rokov neuvažuje, podporí však domáci vývoj vesmírnych kolobežiek a vysokoskočných tenisiek. Tieto smelé plány sú s obavami sledované spoločnosťami ako Xiaomi, či Abibas z Miletičky ...
1/1