Názory čitateľov


Názory k článku:
Transpetrol po overení vzoriek pokračuje v štandardnom režime prepravy ropy

1/1