Názory čitateľov


Názory k článku:
Goldman Sachs dáva tipy na akcie: Hudobný priemysel narastie vďaka streamovaniu takmer trojnásobne

12. 6. 2019   Nopočkaj Líška
Internet je vojenská technológia - polygonálna komunikačná sieť, pre vedenie nukleárnej vojny, ktorá mala generálnemu štábu umožniť zachovanie kontinuity velenia aj po likvidácii niektorých strategických správnych, komunikačných, výrobných, či transportných centier.
Medzičasom sa ukázalo, že nukleárne, chemické a biologické zbrane sú beznádejne zastaralé a patria už len do múzea a pre policajné použitie v menej vyspelých krajinách.
Omnoho viac sa totiž dá dosiahnuť dezinformáciou, ekonomikou a hlavne financiami.
Takže internet sa stal hlavnou zbraňo - už nie hromadného ničenia, ale hromadného zotročovania.
Dnešná generácie je ešte príliš slepá, aby to videla a ich rodičia nerozumejú technológiam, ktoré to umožňujú. Obe sú zaslepené výhodami, ktoré internet prináša, porovnávajú ich s pravekou minulosťou a tak odmietajú vnímať nevýhody a riziká.
Prichádza však generácie nová, ktorá už pravek nepozná a tak bude internet hodnotiť objektívne. Ako každá nová generácia, bude sa dívať na tú predošlú kriticky a to si odnesie aj internet. Iracionalita človeku vlastná spôsobí, že popularita internetu sa stratí a začne byť vnímaný negatívne ("nie sme ako oni" ;) Móda je proste móda a dokázateľne existovala už aj v praveku. Navyše je pravdepodobné, že sa - z rovnakých dôvodov - zmenia aj hudobné preferencie.
No a robiť akékoľvek predikcie na obdobie viac než 5 rokov sa zatiaľ vždy ukázalo byť nezodpovednou pochabosťou ...
1/1