Názory čitateľov


Názory k článku:
Počet klientov s vyšším stupňom odkázanosti sa v ZpS v Prievidzi vlani zvýšil

1/1