Názory čitateľov


Názory k článku:
Spotrebiteľské výdavky v USA sa v marci zvýšili o 0,9 % a príjmy len o 0,1 %

1/1