Názory čitateľov


Názory k článku:
PKS víta podpísanie deklarácie k smernici o OZE medzi ČR, Poľskom a SR

1/1