Názory čitateľov


Názory k článku:
Zastropovanie penzijného veku v budúcnosti zníži dôchodky, tvrdí Švejna

15. 4. 2019   tobi
Áno ,pán Švejna, bude potreba pretransformovať celý dôchodkový systém. A za vzor si treba zobrať našich rakúskych susedov. K neudržateľnosti zdrojov a strašeniu ohľadom znižovania výšky budúcich dôchodkov, iba toľko : Nikto v tejto súvislosti neuvádza,ako jednu z možností získania potrebných zdrojov zlacnenie chodu tohto prabyrokratizovanéh o štátu.Koľko sa nahovorilo o zoštíhlení počtu a obsadenia ministerstiev o optimalizácii v štátnej a verejnej sfére. Načo potrebuje štát s 5,4 mil. obyvateľov 79 okresov s kompletným servisom /taký okres Medzilaborce má cca , 12 tisíc obyvateľov,s mierou nezamestnanosti do 30 %/.Okresné mestá Svidník a Stropkov, sú od seba vzdialené 12 km. Je potrebné sa pozrieť na počet obyvateľov,štruktúr u a možnosti zamestnanosti a celkovej kvality života v uvedených lokalitách.Podobnýc h oblastí je na Slovensku niekoľko.Zoberme si počet starostov a ďalších nižších úradníkov v približne 29OO obciach a mestách.Aké štát vynakladá prostriedky na chod tohto molocha,ktorého služby
mnohokrát nie sú adekvátne.Strašiť nižšími dôchodkami by bolo náležité potom,keby sme neboli v korupčnosti hodnotení na jednom s popredných miest,netratili sa verejné zdroje v kadejakých tendroch,dialničnýc h,zdravotníckych,armá dnych, či školských,a nerobili sa podvody na DPH a ostatných dávkach,o ktoré sme ako štát systematicky ukracovaní. Samostatnou kapitolou v mrhaní peňazí daňových poplatníkov,je taktiež financovanie politických strán za št. rozpočtu.Peňazí na dôchodky pri celkovom daňovom zaťažení v štáte je ,aj bude dostatok,iba by bolo potrebné ,začať sa správať zodpovedne a so zdravým sedliackym rozumom.
1/1