Názory čitateľov


Názory k článku:
Železnice SR nemajú žiadne informácie o projekte nového železničného prepojenia cez SR do Viedne

1/1