Názory čitateľov


Názory k článku:
Eni plánuje do roku 2022 zvyšovať ťažbu ropy a plynu o 3,5 % ročne

1/1