Názory čitateľov


Názory k článku:
V Maďarsku štrajkujú pracovníci štátnej a verejnej správy

14. 3. 2019   M.V.
Veľa bude záležať aj na postojoch verejnosti k štátnej správe, ktorú si u nás obvykle zamieňajú s verejnou správou a medzi štátnych úradníkov rátajú aj volených zástupcov ľudu, ktorých platia obce. Počty takto zamestnaných sa potom kumulujú na státisíce. Podľa rozšírenej mienky by už museli byť mínus stavy, keby sa uskutočnili všetky návrhy verejnosti za posledných 20 rokov. Teraz sa to jasne odlíšilo. Štrajk im asi nerieši zásadný problém získania vysokvalifikovaných ľudí do štátnej správy, ktorí okrem svojej profesie ovládajú zákony, vedia jednať s verejnosťou a majú idealizmus pracovať 12 hodín denne.
1/1