Názory čitateľov


Názory k článku:
10 rozvíjajúcich sa trhov, ktoré budú dominovať globálnemu hospodárstvu v nasledujúcom desaťročí

25. 2. 2019   Vlado
Minulý vývoj nie je zárukou budúceho vývoja.....India nemá šancu ani v horizonte mnohých dekád stať sa väčšou ekonomikou per capita (isteže ak ich budú 2 miliardy, tak budú väčšou ekonomikou). Chýbajú jej základné predpoklady moderného kapitalizmu - skúsim len pár bariér - mentalita zbožšťovania chudoby, korupcia (áno, sú krajiny, hoci sa to nechce veriť, kde je to horšie ako na Slovensku), nefunkčná podnikateľská legislatíva (špeciálne povoľovacie procedúry a pracovné právo) a jej ešte mizernejšie vynucovanie cez skorumpované/spomal ené súdy, nízka vzdelanosť obyvateľstva, náboženstvá degradujúce ženy (a teda vyraďujúce ich z trhu práce). Najlepším dôkazom, že India nemá žiarivú budúcnosť je uvedomiť si, že v roku 1979 boli Čína a India na tom asi rovnako. Čína začala reformy a dnes priemerný Ind má menej než polovicu toho, čo priemerný Číňan. A každý rok sa tá priepasť zväčšuje.
1/1