Názory čitateľov


Názory k článku:
EK vyjadrila ľútosť nad zastavením prístupu iránskych bánk do systému SWIFT

1/1